TỔNG HỢP CÁC GÓI INTERNET HOME MESH

Home Mesh 1

Home Mesh 1

GÓI INTERNET HOME MESH 1
 • Tốc độ đường truyền: 100Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 195K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Home Mesh 2

Home Mesh 2

GÓI INTERNET HOME MESH 2
 • Tốc độ đường truyền: 150Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 210K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Home Mesh 3

Home Mesh 3

GÓI INTERNET HOME MESH 3
 • Tốc độ đường truyền: 200Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 239K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Home Mesh 4

Home Mesh 4

GÓI INTERNET HOME MESH 4
 • Tốc độ đường truyền: 250Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 249K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Home Mesh 5

Home Mesh 5

GÓI INTERNET HOME MESH 5
 • Tốc độ đường truyền: 300Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 209K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Home Mesh 6

Home Mesh 6

GÓI INTERNET HOME MESH 6
 • Tốc độ đường truyền: 500Mbps.
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh.
 • Giá cước: 430K/tháng.
 • Phí hòa mạng: 300K.
Tổng hợp các gói internet Home Mesh của VNPT

Tổng hợp các gói internet Home Mesh của VNPT