Viễn Thông VNPT Đà Nẵng

Cung cấp dịch vụ internet băng rộng tốc độ cao và Dịch vụ truyền hình trực tuyến (bao gồm K+ xem trực tiếp ngoại hạng Anh).

Hotline: 0888 1080 36

Fanpage: fb.com/VienThongVNPT247

Tốc độ internet VNPT

Viễn Thông VNPT

Trụ sở văn phòng

346 đường 2 tháng 9

Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng