TỔNG HỢP CÁC GÓI INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+

Home Net+ 1

Home Net+ 1

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+ 1: 100Mbps

 • Gói cước 185.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói cước 205.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói cước 215.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Net+ 2

Home Net+ 2

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+ 2: 150Mbps

 • Gói 1: 190.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 2: 200.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 3: 220.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 4: 230.000 VNĐ/tháng: Bao gồm dịch vụ MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Net+ 3

Home Net+ 3

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+ 3: 200Mbps

 • Gói 219.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 229.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 249.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 259.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Net+ 4

Home Net+ 4

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+ 4: 250Mbps

 • Gói 229.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 239.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 259.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 269.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.
Home Net+ 5

Home Net+ 5

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH HOME NET+ 5: 300Mbps

 • Gói 259.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng chuẩn.
 • Gói 269.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và ứng dụng nâng cao.
 • Gói 289.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box chuẩn.
 • Gói 299.000 VNĐ/tháng: Bao gồm MyTV và thiết bị box nâng cao.
Tổng hợp các gói Home Net Plus của VNPT

Tổng hợp các gói Home Net Plus của VNPT

– Gói cước Internet Truyền Hình Home Net+ của VNPT là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ internet từ 100Mbps đến 300Mbps, dịch vụ truyền hình theo yêu cầu MyTV, và bảo mật GreenNet đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng. Gói cước bao gồm MyTV cùng ứng dụng chuẩn và nâng cao, cùng với thiết bị box chuẩn và nâng cao cho trải nghiệm tốt nhất.

– Home Net+ 1 phù hợp cho cá nhân và gia đình với tốc độ 100-150Mbps. Home Net+ 2 và 3 thích hợp cho những người làm việc từ xa, yêu thích giải trí với tốc độ internet 150-250Mbps. Home Net+ 4 dành cho người chơi game và người sử dụng nhiều thiết bị với tốc độ cao 250-300Mbps.

– Người phù hợp sử dụng gói cước này bao gồm gia đình, cá nhân đòi hỏi internet ổn định và nhanh chóng. Những người làm việc từ xa cần kết nối mạnh mẽ cho cuộc họp và công việc trực tuyến. Những ai đam mê giải trí, xem phim, thể thao hoặc chơi game trực tuyến cũng tận hưởng lợi ích từ gói cước này.

– Trải nghiệm Home Net+ của VNPT mang đến sự linh hoạt, tiện lợi và đáng tin cậy trong việc kết nối internet và truyền hình theo yêu cầu, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật cho người sử dụng.